Sin categoría

Es Presenten Dos Candidatures per a la Nova Junta Directiva / Se Presentan Dos Candidaturas para la Nueva Junta Directiva

[:ca]Comuniquem a tots els socis i amics de l’Associació de Reis Mags d’Ibi que una volta conclòs el termini establit, s’hi han presentat  dos candidatures que compleixen tots els requisits marcats per a optar a dirigir la nostra Associació en els pròxims 3 anys. Segons la informació aportada per elles mateixes i per estricte orde d’arribada, la composició de les dos candidatures és la indicada ací davall.

A més a més, recordem que el termini d’admissió de nous socis amb dret a participar en el procés electoral conclourà el pròxim dimecres 16 de maig.

 

Comunicamos a todos los socios y amigos de la Asociación de Reyes Magos de Ibi que una vez concluido el plazo establecido, se han presentado dos candidaturas que cumplen todos los requisitos marcados para optar a dirigir nuestra Asociación en los próximos 3 años. Según la información aportada por ellas mismas y por estricto orden de llegada, la composición de las dos candidaturas es la indicada aquí debajo.

 Además, recordamos que el plazo de admisión de nuevos socios con derecho a participar en el proceso electoral concluirá el próximo miércoles 16 de mayo.

 

CANDIDATURA  #1 CANDIDATURA  #2
 President/Presidente:  Rubén Cerdá Torres  President/Presidente:  Pascual Martínez Pérez
 Vicepresidente/Vicepresident:  Francisco Ramón Gisbert Pastor   Vicepresidente/Vicepresident:  Jordi Serrano Rico
 Tresorer/Tesorero:  Vicente Pastor Espí   Tresorer/Tesorero:  Domingo Martos Reche
 Secretari/Secretario:  Oliver Domenech Segura  Secretari/Secretario:  José Miguel Cruz López
 Vocal:  José Manuel Canales Huertas  Vocal:  Rafael Guillem Pastor
 Vocal:  Juan Tortosa Albero  Vocal:  José Carlos
 Vocal:  Juan Vicente Bernabeu  Vocal José María Pérez Herrero
 Vocal:  Ximo León Martí  Vocal:  Francisco Bravo
 Vocal:  Rafa Brevià Miró  Vocal:  Juan Vicente
 Vocal:  Juan Carlos Moltó Mellado  Vocal:  Ricardo Moltó Domenech
 Vocal:  Juan Carlos Ruano Ruíz  Vocal:  José Luis Sanjuán Sellés
 Vocal:  Lino Vila Sánchez  Vocal:  José Manuel Guillem
 Vocal Ángel de la Calle Serrano  Vocal:  Francisco Chorro
   Vocal:  Ruben Jorge Villar Sáez
   Vocal:  Ramón Giner Picó
   Vocal:  Juan Carlos Cruz
   Vocal:  Fernando Gómez Galiano
   Vocal:  Santiago Barrachina Sanjuán
   Vocal:  Fulgencio Torregrosa Bernabeu
   Vocal:  Martín Jesús González Vallejo
   Vocal:  Carlos Esteve Pérez
   Vocal:  José Gironés
   Vocal:  Blanes
   Vocal:  Germán Sempere Ferri
   Vocal:  José Aránega
   Vocal:  Angel Añover

  * Els noms ací anotats figuren exactament de la forma com ens han comunicat les diferent candidatures.

 * Los nombres aquí anotados figuran exactamente de la forma como nos la han comunicado las candidaturas.

 [:es]Comuniquem a tots els socis i amics de l’Associació de Reis Mags d’Ibi que una volta conclòs el termini establit, s’hi han presentat  dos candidatures que compleixen tots els requisits marcats per a optar a dirigir la nostra Associació en els pròxims 3 anys. Segons la informació aportada per elles mateixes i per estricte orde d’arribada, la composició de les dos candidatures és la indicada ací davall.

A més a més, recordem que el termini d’admissió de nous socis amb dret a participar en el procés electoral conclourà el pròxim dimecres 16 de maig.

 

Comunicamos a todos los socios y amigos de la Asociación de Reyes Magos de Ibi que una vez concluido el plazo establecido, se han presentado dos candidaturas que cumplen todos los requisitos marcados para optar a dirigir nuestra Asociación en los próximos 3 años. Según la información aportada por ellas mismas y por estricto orden de llegada, la composición de las dos candidaturas es la indicada aquí debajo.

 Además, recordamos que el plazo de admisión de nuevos socios con derecho a participar en el proceso electoral concluirá el próximo miércoles 16 de mayo.

 

CANDIDATURA  #1 CANDIDATURA  #2
 President/Presidente:  Rubén Cerdá Torres  President/Presidente:  Pascual Martínez Pérez
 Vicepresidente/Vicepresident:  Francisco Ramón Gisbert Pastor   Vicepresidente/Vicepresident:  Jordi Serrano Rico
 Tresorer/Tesorero:  Vicente Pastor Espí   Tresorer/Tesorero:  Domingo Martos Reche
 Secretari/Secretario:  Oliver Domenech Segura  Secretari/Secretario:  José Miguel Cruz López
 Vocal:  José Manuel Canales Huertas  Vocal:  Rafael Guillem Pastor
 Vocal:  Juan Tortosa Albero  Vocal:  José Carlos
 Vocal:  Juan Vicente Bernabeu  Vocal José María Pérez Herrero
 Vocal:  Ximo León Martí  Vocal:  Francisco Bravo
 Vocal:  Rafa Brevià Miró  Vocal:  Juan Vicente
 Vocal:  Juan Carlos Moltó Mellado  Vocal:  Ricardo Moltó Domenech
 Vocal:  Juan Carlos Ruano Ruíz  Vocal:  José Luis Sanjuán Sellés
 Vocal:  Lino Vila Sánchez  Vocal:  José Manuel Guillem
 Vocal Ángel de la Calle Serrano  Vocal:  Francisco Chorro
   Vocal:  Ruben Jorge Villar Sáez
   Vocal:  Ramón Giner Picó
   Vocal:  Juan Carlos Cruz
   Vocal:  Fernando Gómez Galiano
   Vocal:  Santiago Barrachina Sanjuán
   Vocal:  Fulgencio Torregrosa Bernabeu
   Vocal:  Martín Jesús González Vallejo
   Vocal:  Carlos Esteve Pérez
   Vocal:  José Gironés
   Vocal:  Blanes
   Vocal:  Germán Sempere Ferri
   Vocal:  José Aránega
   Vocal:  Angel Añover

  * Els noms ací anotats figuren exactament de la forma com ens han comunicat les diferent candidatures.

 * Los nombres aquí anotados figuran exactamente de la forma como nos la han comunicado las candidaturas.

 [:en]Comuniquem a tots els socis i amics de l’Associació de Reis Mags d’Ibi que una volta conclòs el termini establit, s’hi han presentat  dos candidatures que compleixen tots els requisits marcats per a optar a dirigir la nostra Associació en els pròxims 3 anys. Segons la informació aportada per elles mateixes i per estricte orde d’arribada, la composició de les dos candidatures és la indicada ací davall.

A més a més, recordem que el termini d’admissió de nous socis amb dret a participar en el procés electoral conclourà el pròxim dimecres 16 de maig.

 

Comunicamos a todos los socios y amigos de la Asociación de Reyes Magos de Ibi que una vez concluido el plazo establecido, se han presentado dos candidaturas que cumplen todos los requisitos marcados para optar a dirigir nuestra Asociación en los próximos 3 años. Según la información aportada por ellas mismas y por estricto orden de llegada, la composición de las dos candidaturas es la indicada aquí debajo.

 Además, recordamos que el plazo de admisión de nuevos socios con derecho a participar en el proceso electoral concluirá el próximo miércoles 16 de mayo.

 

CANDIDATURA  #1 CANDIDATURA  #2
 President/Presidente:  Rubén Cerdá Torres  President/Presidente:  Pascual Martínez Pérez
 Vicepresidente/Vicepresident:  Francisco Ramón Gisbert Pastor   Vicepresidente/Vicepresident:  Jordi Serrano Rico
 Tresorer/Tesorero:  Vicente Pastor Espí   Tresorer/Tesorero:  Domingo Martos Reche
 Secretari/Secretario:  Oliver Domenech Segura  Secretari/Secretario:  José Miguel Cruz López
 Vocal:  José Manuel Canales Huertas  Vocal:  Rafael Guillem Pastor
 Vocal:  Juan Tortosa Albero  Vocal:  José Carlos
 Vocal:  Juan Vicente Bernabeu  Vocal José María Pérez Herrero
 Vocal:  Ximo León Martí  Vocal:  Francisco Bravo
 Vocal:  Rafa Brevià Miró  Vocal:  Juan Vicente
 Vocal:  Juan Carlos Moltó Mellado  Vocal:  Ricardo Moltó Domenech
 Vocal:  Juan Carlos Ruano Ruíz  Vocal:  José Luis Sanjuán Sellés
 Vocal:  Lino Vila Sánchez  Vocal:  José Manuel Guillem
 Vocal Ángel de la Calle Serrano  Vocal:  Francisco Chorro
   Vocal:  Ruben Jorge Villar Sáez
   Vocal:  Ramón Giner Picó
   Vocal:  Juan Carlos Cruz
   Vocal:  Fernando Gómez Galiano
   Vocal:  Santiago Barrachina Sanjuán
   Vocal:  Fulgencio Torregrosa Bernabeu
   Vocal:  Martín Jesús González Vallejo
   Vocal:  Carlos Esteve Pérez
   Vocal:  José Gironés
   Vocal:  Blanes
   Vocal:  Germán Sempere Ferri
   Vocal:  José Aránega
   Vocal:  Angel Añover

  * Els noms ací anotats figuren exactament de la forma com ens han comunicat les diferent candidatures.

 * Los nombres aquí anotados figuran exactamente de la forma como nos la han comunicado las candidaturas.

 [:fr]Comuniquem a tots els socis i amics de l’Associació de Reis Mags d’Ibi que una volta conclòs el termini establit, s’hi han presentat  dos candidatures que compleixen tots els requisits marcats per a optar a dirigir la nostra Associació en els pròxims 3 anys. Segons la informació aportada per elles mateixes i per estricte orde d’arribada, la composició de les dos candidatures és la indicada ací davall.

A més a més, recordem que el termini d’admissió de nous socis amb dret a participar en el procés electoral conclourà el pròxim dimecres 16 de maig.

 

Comunicamos a todos los socios y amigos de la Asociación de Reyes Magos de Ibi que una vez concluido el plazo establecido, se han presentado dos candidaturas que cumplen todos los requisitos marcados para optar a dirigir nuestra Asociación en los próximos 3 años. Según la información aportada por ellas mismas y por estricto orden de llegada, la composición de las dos candidaturas es la indicada aquí debajo.

 Además, recordamos que el plazo de admisión de nuevos socios con derecho a participar en el proceso electoral concluirá el próximo miércoles 16 de mayo.

 

CANDIDATURA  #1 CANDIDATURA  #2
 President/Presidente:  Rubén Cerdá Torres  President/Presidente:  Pascual Martínez Pérez
 Vicepresidente/Vicepresident:  Francisco Ramón Gisbert Pastor   Vicepresidente/Vicepresident:  Jordi Serrano Rico
 Tresorer/Tesorero:  Vicente Pastor Espí   Tresorer/Tesorero:  Domingo Martos Reche
 Secretari/Secretario:  Oliver Domenech Segura  Secretari/Secretario:  José Miguel Cruz López
 Vocal:  José Manuel Canales Huertas  Vocal:  Rafael Guillem Pastor
 Vocal:  Juan Tortosa Albero  Vocal:  José Carlos
 Vocal:  Juan Vicente Bernabeu  Vocal José María Pérez Herrero
 Vocal:  Ximo León Martí  Vocal:  Francisco Bravo
 Vocal:  Rafa Brevià Miró  Vocal:  Juan Vicente
 Vocal:  Juan Carlos Moltó Mellado  Vocal:  Ricardo Moltó Domenech
 Vocal:  Juan Carlos Ruano Ruíz  Vocal:  José Luis Sanjuán Sellés
 Vocal:  Lino Vila Sánchez  Vocal:  José Manuel Guillem
 Vocal Ángel de la Calle Serrano  Vocal:  Francisco Chorro
   Vocal:  Ruben Jorge Villar Sáez
   Vocal:  Ramón Giner Picó
   Vocal:  Juan Carlos Cruz
   Vocal:  Fernando Gómez Galiano
   Vocal:  Santiago Barrachina Sanjuán
   Vocal:  Fulgencio Torregrosa Bernabeu
   Vocal:  Martín Jesús González Vallejo
   Vocal:  Carlos Esteve Pérez
   Vocal:  José Gironés
   Vocal:  Blanes
   Vocal:  Germán Sempere Ferri
   Vocal:  José Aránega
   Vocal:  Angel Añover

  * Els noms ací anotats figuren exactament de la forma com ens han comunicat les diferent candidatures.

 * Los nombres aquí anotados figuran exactamente de la forma como nos la han comunicado las candidaturas.

 [:de]Comuniquem a tots els socis i amics de l’Associació de Reis Mags d’Ibi que una volta conclòs el termini establit, s’hi han presentat  dos candidatures que compleixen tots els requisits marcats per a optar a dirigir la nostra Associació en els pròxims 3 anys. Segons la informació aportada per elles mateixes i per estricte orde d’arribada, la composició de les dos candidatures és la indicada ací davall.

A més a més, recordem que el termini d’admissió de nous socis amb dret a participar en el procés electoral conclourà el pròxim dimecres 16 de maig.

 

Comunicamos a todos los socios y amigos de la Asociación de Reyes Magos de Ibi que una vez concluido el plazo establecido, se han presentado dos candidaturas que cumplen todos los requisitos marcados para optar a dirigir nuestra Asociación en los próximos 3 años. Según la información aportada por ellas mismas y por estricto orden de llegada, la composición de las dos candidaturas es la indicada aquí debajo.

 Además, recordamos que el plazo de admisión de nuevos socios con derecho a participar en el proceso electoral concluirá el próximo miércoles 16 de mayo.

 

CANDIDATURA  #1 CANDIDATURA  #2
 President/Presidente:  Rubén Cerdá Torres  President/Presidente:  Pascual Martínez Pérez
 Vicepresidente/Vicepresident:  Francisco Ramón Gisbert Pastor   Vicepresidente/Vicepresident:  Jordi Serrano Rico
 Tresorer/Tesorero:  Vicente Pastor Espí   Tresorer/Tesorero:  Domingo Martos Reche
 Secretari/Secretario:  Oliver Domenech Segura  Secretari/Secretario:  José Miguel Cruz López
 Vocal:  José Manuel Canales Huertas  Vocal:  Rafael Guillem Pastor
 Vocal:  Juan Tortosa Albero  Vocal:  José Carlos
 Vocal:  Juan Vicente Bernabeu  Vocal José María Pérez Herrero
 Vocal:  Ximo León Martí  Vocal:  Francisco Bravo
 Vocal:  Rafa Brevià Miró  Vocal:  Juan Vicente
 Vocal:  Juan Carlos Moltó Mellado  Vocal:  Ricardo Moltó Domenech
 Vocal:  Juan Carlos Ruano Ruíz  Vocal:  José Luis Sanjuán Sellés
 Vocal:  Lino Vila Sánchez  Vocal:  José Manuel Guillem
 Vocal Ángel de la Calle Serrano  Vocal:  Francisco Chorro
   Vocal:  Ruben Jorge Villar Sáez
   Vocal:  Ramón Giner Picó
   Vocal:  Juan Carlos Cruz
   Vocal:  Fernando Gómez Galiano
   Vocal:  Santiago Barrachina Sanjuán
   Vocal:  Fulgencio Torregrosa Bernabeu
   Vocal:  Martín Jesús González Vallejo
   Vocal:  Carlos Esteve Pérez
   Vocal:  José Gironés
   Vocal:  Blanes
   Vocal:  Germán Sempere Ferri
   Vocal:  José Aránega
   Vocal:  Angel Añover

  * Els noms ací anotats figuren exactament de la forma com ens han comunicat les diferent candidatures.

 * Los nombres aquí anotados figuran exactamente de la forma como nos la han comunicado las candidaturas.

 [:]

Back to list

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *